Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden van Head-Boards.

  Artikel 1: Identiteit van de ondernemer.

  Artikel 2: Orderbevestiging.

  Artikel 3: Betaling.

  Artikel 4: Annulering of herroepen voor levering.

  Artikel 5: Levering en montage.

  Artikel 6: Bezorgkosten.

  Artikel 7: Het maken van een leverafspraak.

  Artikel 8: Wijziging van jou bezorgadres.

  Artikel 9: Bijzonderheden met betrekking tot de levering van jouw bestelling.

  Artikel 10: Het bezorgen van jouw bestelling door onze bezorgdienst.

  Artikel 11: Het bezorgen van jouw bestelling door onze externe partner.

  Artikel 12: Verpakking

  Artikel 13: Ontvangst en controle 

  Artikel 14: Betalingsvoorwaarde

  Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

  Artikel 16: Jouw herroepingsrecht

  Artikel 17: Meetfouten 

  Artikel 18: Klachten
  1. Orderbevestiging

  Als je bij ons een aankoop doet, ontvang je een orderbevestiging, dit is tevens jouw aankoopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met ons opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer. Op de orderbevestiging staat ook een verwachte leverweek vermeld. Dit is de week waarin wij verwachten de order te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de levertijd veranderd door omstandigheden is dit niet door middel van een vergoeding terug te halen bij het bedrijf.

  1. Betaling

  Het bedrag dient direct in zijn geheel te worden overgemaakt via de website: www.head-boards.nl.

   

  1. Bestelling wijzigen

  De bestelling kan niet gewijzigd worden aangezien alles per klant op maat wordt gemaakt. Als klant kan je contact opnemen met het Head-Boards team om te overleggen of een wijziging voor alsnog mogelijk is maar dit kunnen we op voorhand niet garanderen.

   

  1. Annulering of herroepen voor levering

  Een bestelling kan binnen 48 uur geannuleerd worden. Een annulering kunt u alleen telefonisch doorgeven en vervolgens bevestigen met een email naar info@head-boards.nl. Uw geld zal binnen een week teruggestort worden op uw rekening. 

  1. Levering en montage

  Wij leveren en monteren in heel Nederland, België en Duitsland met uitzondering van de Waddeneilanden. Dit wordt gedaan door onze bezorgdienst. Indien er klachten tijdens de levering of montage zijn dan neem contact op met +31621298053.

  1. Bezorgkosten

  Bij alle bestellingen berekenen wij bezorgkosten en montagekosten. Voor bestellingen geldt dat er rond de 50 euro in rekening gebracht wordt voor transportkosten, voor elke regio in Nederland geldt een ander tarief. Bezorgkosten worden apart op de orderbevestiging vermeld. Voor bestellingen in het buitenland wordt dit ook per regio bepaald.

  1. Het maken van een leverafspraak

  Zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen in ons centrale magazijn, nemen wij contact op voor het maken van een leverafspraak. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om de goederen in ontvangst te nemen.

   

  Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een tijdsindicatie van de levering per e-mail en/ of per sms. Indien wij niet beschikken over jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer, kun je contact opnemen via het telefoonnummer +31621298053.

   

  Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €75,00 kosten in rekening te brengen.

  1. Wijzigen van jouw bezorgadres

  Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we mogelijk de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt.

  1. Bijzonderheden met betrekking tot de levering van jouw bestelling

  Onze bezorgservice, dan wel door ons ingeschakelde externe partners, leveren de producten daar waar jij aangeeft dat je ze het beste kunt gebruiken, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden. Je dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.

   

  Om de bezorging van jouw bestelling soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons te informeren indien:

  • onze vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
  • er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.

  Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Head-Boards niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.

   

  Indien er voor de bezorging van jouw bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Head-Boards hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

   

  1. Het bezorgen van jouw bestelling door onze eigen bezorgdienst

  Onze bezorgdienst begint ’s morgens om 7.00 uur met het leveren van producten bij de eerste klant van die dag. In beginsel levert onze bezorgdienst niet ’s avonds en niet op weekenddagen, tenzij dit tijdens de aankoop anders is aangegeven.

   

  1. Het bezorgen van jouw bestelling door onze externe partner

  Het kan zijn dat jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd (en gemonteerd). Wij werken enkel samen met externe partners die de kwaliteit en service bieden die bij Head-Boards past. Indien jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd, ontvang je van ons per e-mail een bericht zodra de bestelling wordt overgedragen aan de externe partner. Wanneer wij met jou geen leverafspraak hebben gemaakt, neemt onze partner binnen 5 werkdagen contact met je op om een leverafspraak te maken.

   

  Je hoeft bij onze externe transporteur geen betalingen te doen bij levering en montage. 

  Indien uw klachten heeft over het externe montage team bel dan direct naar: +31621298053

  1. Verpakking

  Al onze producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. Wij pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst en/of gemonteerd moet worden. 

  1. Ontvangst en controle

  Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze bezorgservice de geleverde producten met je na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateer je gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De bezorger vermeldt dit dan op het ontvangstbewijs. De afdeling Klantenservice neemt vervolgens contact met je op om het gebrek te herstellen. Als alles in orde is, vraagt de bezorger je de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.

  Als de producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de bezorger de goederen niet met je nalopen. Controleer dan echter ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht je na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met het Head-Boards team. Wij zijn te bereiken van 08.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op +31621298053

   

  1. Betalingsvoorwaarden

  Onze bezorgservice mag uitsluitend goederen afleveren die geheel zijn betaald. Heb je bij levering een klacht over (een deel van) de bestelling? Neem dan direct contact op met +316 21298053. 

  1. Eigendomsvoorbehoud

  Head-Boards behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat de koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

  1. Jouw herroepingsrecht

  Wegens specifiek op maat gemaakte producten kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht.

  1. Meetfouten

  Indien de klant zelf de panelen op de webshop besteld heeft kunnen er geen meetfouten verhaald worden bij Head-Boards. De klant is zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de exacte maten. 

  Indien Head-Boards het bed komt monteren en er blijkt een meetfout gemaakt te zijn door de klant, dan kan er naar een passende oplossing gezocht worden. De herstelwerkzaamheden zullen dan in rekening gebracht worden. Deze kosten zullen bepaald worden door middel van de soort bewerkelijkheid. 

  1. Klachten

  Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met Team Head-Boards via het email adres info@head-boards.nl of via het telefoonnummer +31621298053. Wij proberen de klacht dan naar tevredenheid voor je op te lossen. 

   


  Garantie voorwaarden Head-Boards


  Deze garantievoorwaarden zijn geldig vanaf 28-1-2021.

  Alle producten die verkocht worden bij Head-Boards. zijn producten van hoogwaardige kwaliteit. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Service is onze drijfveer, daarom willen we garant staan voor een tevreden klant.

   

  1. Toepasselijkheid Garantievoorwaarden


  1.Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden.

   

  1. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

   

  1. De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij (de klantenservice van) het officiële verkooppunt. Hierbij dient de koper de originele factuur te overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

   

  1. Indien de verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

   

  1. Head-Boards kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op de waarde van het product en de ernst van het gebrek. De koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan de koper de overeenkomst niet ontbinden.

   

  1. Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

  6.1Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.

   

  1. indien er bij levering schade wordt geconstateerd, dient dit binnen 48 uur gemeld te worden via een officiële e mail met daarbij foto’s als bewijslast naar: info@head-boards.nl
  2. Alle beschadigingen na 48 uur zijn voor eigen rekening

   

  2. Uitsluiting van garantie

  Uitgesloten van garantie zijn:

  • alle producten die niet zijn aangekocht in Head-Boards webshop;
  • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het matras;
  • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door de verkoper of in diens opdracht zijn verricht;
  • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
  • De toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering van matrassen is volgens de NEN-norm als volgt:
   • Toegestane afwijking van de opgegeven lengte : 20 mm;
   • Toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;
   • Toegestane afwijking van de opgegeven dikte : 10 mm.

   

  3. Ingangsdatum garantie

  De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling.

   

  4. Garantie op boxsprings

  Alle boxsprings genieten een garantie van 1 jaar op veer- en framebreuk.

   

  5. Garantie op matrassen en topmatrassen

  5.1 De garantie op matrassen en topmatrassen is verlengbaar tot 5 jaren op basis van afschrijving, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de onderhoudsadviezen opgenomen in artikel 8 van deze garantievoorwaarden zijn correct gevolgd;
  • de aanvullende artikelen zijn gelijktijdig aangeschaft met het (top) matras.

  5.2 De verlengde garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:

  • 1e jaar: volledige garantie 
  • 2e jaar: volledige garantie 
  • 3e jaar: 40% afschrijving
  • 4e jaar: 60% afschrijving
  • 5e jaar: 80% afschrijving
  • Na het 5e jaar: 100% afschrijving

   

  6. Garantie op motoren, accessoires, dekbedden en kussens

  Op motoren geldt een garantie van 1 jaar. Indien er problemen na een jaar zijn wordt het probleem beoordeeld en wordt er een bijpassende vergoeding of oplossing gezocht. 

   

  Op accessoires, dekbedden en kussens geldt geen garantie.

   

  7. Garantie op verkleuring

  Head-Boards hanteert een volledige garantietermijn van 3 maanden bij verkleuring.

   

  8. Onderhoudsadvies

  Voor een optimaal slaapgenot dien je je te houden aan het volgende onderhoudsadvies:

  • je dient het matras 1 keer per 2 weken te luchten en/of te ventileren;
  • keer, indien mogelijk bij jouw type matras, eenmaal per maand het matras in zowel de lengte- als de breedterichting om. Zo voorkom je dat er continu druk op dezelfde plekken plaatsvindt;
  • voor optimale bescherming van het matras is het noodzakelijk een goede antislip of matrasbeschermer, molton en hoeslaken te gebruiken.

   

  9. Garantie na reparatie

  Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.

   

  10. Na de garantietermijn

  Voor de beoordeling van jouw matras na de garantietermijn brengen wij €75,00 voorrijkosten in rekening.

       11. Prijsverhogingen

         De prijzen van Head-Boards zullen standaard op de eerste dag van het nieuwe jaar verhoogd worden i.v.m. de schaarste en prijsverhoging van de grondstoffen. De exacte prijsverhoging is afhankelijk van de percentuele verhoging van de grondstoffen.